BSO uurtarief

Spelen, denken,durven en ....................... doen.

BSO Villa Oranje

Flexibelste buitenschoolse opvang van Nederland

Uurtarief BSO Villa Oranje

Tarieven van BSO Villa Oranje

 

 

Stichting Het Kombuis vindt het belangrijk dat ouder weten waarvoor men betaald. Bij BSO Villa Oranje betaalt u alleen de uren die u daadwerkelijk afneemt. Is uw kind ziek en kan helaas niet komen, dan vinden wij en waarschijnlijk u ook, het logisch dat u hiervoor niet betaalt. Uren welke niet zijn opgenomen kunnen op een ander tijdstip worden gebruikt, bv als er een leuke aktiviteit is tijdens de vakantie. Bij BSO Villa Oranje kennen wij 1 tarief voor alle soorten opvang, of het nu gaat om voorschoolse-, naschoolse- of vakantieopvang Tevens wordt er geen extra ouderbijdrage gevraagd wanneer de BSO activiteiten organiseerd. Alle activiteiten zijn in het uurtarief inbegrepen.

 

Ons tarief is : € 5,85 per uur

 

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

 

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen als:

 

U werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.Dit geldt ook voor uw partner.

Uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.

 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

 

*U kunt een toeslag over 2017 aanvragen met Mijn toeslagen.

*Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen?

* Maak een proefberekening klik hier.

Buitenschoolse opvang Villa Oranje

Kinderen van de volgende scholen worden mede door onze onthaalmoeders van school opgehaald:

 

OBS De Tweemaster

CBS De Ark

CBS De Hoeksteen

Dr Schaepmanschool

Openingstijden Naschoolse opvang:

 

Maandag 14:00 uur tot 18:00 uur

Dinsdag 14:00 uur tot 18:00 uur

Woensdag 13:00 uur tot 18:00 uur

Donderdag 14:00 uur tot 18:00 uur

Vrijdag 13:00 uur tot 18:00 uur

Openingstijden Vakantie opvang:

 

Maandag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Dinsdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Woensdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Donderdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

Vrijdag 7:30 uur* tot 18:00 uur

 

* het vakantieprogramma begint om 10:00 uur

Openingstijden voorschoolse opvang:

 

 

Maandag 7:15 uur tot 8:30 uur Dinsdag 7:15 uur tot 8:30 uur

Donderdag 7:15 uur tot 8:30 uur

 

 

(op dit moment alleen voor obs de Tweemaster en de Ark )

" De goedkoopste BSO in de regio "

Villa Oranje Graaf Adolfstraat 4 te Barendrecht ( bij tennisvereniging Barendrecht)

Registratienummer landelijk register: 467418810