Oudercommissie

Spelen, denken,durven en ....................... doen.

BSO Villa Oranje

Flexibelste buitenschoolse opvang van Nederland

De oudercommissie van BSO Villa Oranje

Oudercommissie buitenschoolse opvang

 

Stichting Het Kombuis beschikt over een oudercommissie. Deze behartigt de belangen van de ouders van BSO Villa Oranje en ondersteunt de directie van de opvang als adviesorgaan.

 

Doelstellingen oudercommissie:

 

1.De belangen van de kinderen en de ouders van BSO Villa Oranje te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

2.Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;

3.Het behartigen van de belangen van de ouders van BSO Villa Oranje bij de directie;

4.Adviserende rol ten aanzien van directie BSO Villa Oranje.

 

Werkwijze

 

De Oudercommissie bestaat uit minimaal drie ouders en maximaal 5 ouders van de kinderen die op de buitenschoolse opvang worden opgevangen, waarbij wij nastreven dat ouders van kinderen uit diverse leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het Reglement. Het reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt.

 

De houder stelt de oudercommissies conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen.

 

Het gehele reglement vindt u op de pagina downloads.

 

De oudercommissie bestaat op dit moment uit:

 

Moeder van Jasper en Sabine

Moeder van Casper

Moeder van Jelle en Joep

Buitenschoolse opvang Villa Oranje

Kinderen van de volgende scholen worden mede door onze onthaalmoeders van school opgehaald:

 

OBS De Tweemaster

CBS De Ark

CBS De Hoeksteen

Dr Schaepmanschool

" De goedkoopste BSO in de regio "

Villa Oranje Graaf Adolfstraat 4 te Barendrecht ( bij tennisvereniging Barendrecht)

Registratienummer landelijk register: 467418810