Tussenschoolse opvang ( TSO )

Spelen, denken,durven en ....................... doen.

Stichting Het Kombuis

Flexibelste tussenschoolse opvang van Nederland

Waarom zou jij kiezen voor TSO Het Kombuis

1

2

3

Tussenschoolse opvang ( TSO ):

 

Tussenschoolse Opvang ( TSO ) is een belangrijke voorziening waar elke ouder en elk kind gebruik van moet kunnen maken. Het geeft ouders de mogelijkheid om werk en zorg te combineren. Kwalitatief goede TSO draagt bij aan het welzijn van de kinderen , zodat zij fris en uitgerust aan het tweede deel van hun schooldag kunnen beginnen. Onze gemotiveerde overblijfkrachten streven er naar tijdens het overblijven een plezierige sfeer te creëren, waarin voor de kinderen voldoende tijd is om rustig te eten en te spelen.

Kosten:

 

De kosten voor de overblijf bedragen € 1,85 per keer. Wij werken met strippenkaarten van 10, 20, en 50 strippen. Bij een afname van 50 strippen krijgt u 2 strippen gratis.

* Strippenkaart van 10 strippen € 18,50

* Strippenkaart van 20 strippen € 37,00

* Strippenkaart van 50 strippen € 87,50

Bij afname van de strippenkaart dient u er rekening mee te houden dat deze direct betaald dient te worden. Is de kaart bijna vol wordt u per e-mail geïnformeerd.

 

Afmelden tussenschoolse Opvang

 

Afmelden voor de tussenschoolse opvang kan zowel via email; tso@het-kombuis.nl of telefonisch via; 06-47651469

Tussenschoolse opvan Het Kombuis

Tussenschoolse opvang (TSO) is een belangrijke voorziening waar elke ouder en elk kind gebruik van moet kunnen maken. Het geeft ouders de mogelijkheid om werk en zorg gemakkelijker te combineren. Kwalitatief goede TSO draagt bij aan het welzijn van de kinderen, zodat zij fris en uitgerust aan het tweede deel van hun schooldag kunnen beginnen. Onze gemotiveerde overblijfkrachten streven er naar tijdens het overblijven een plezierige sfeer te creëren, waarin voor kinderen voldoende tijd is om rustig te eten en te spelen.

Wijzigingen en bijzonderheden

Wijzigingen, bijvoorbeeld van uw gegevens of van overblijfdagen, kunt u doorgeven aan de leiding van de TSO. Bijzonderheden over uw kind kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier. Zijn er veranderingen of belangrijke gebeurtenissen in het leven van uw kind, denkt u er dan ook aan de TSO hiervan op de hoogte te stellen, zodat zij hiermee rekening kunnen houden.

Eten

 

Eten is een rustmoment op de dag. Wij willen daar even de tijd voor nemen. De kinderen nemen zelf brood,drinken en eventueel fruit mee. In principe hanteren we het begrip gezonde voeding tijdens het overblijven. We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op te eten. Als dit na aandringen niet lukt, maken wij er geen drama van, overblijven moet leuk blijven! Overgebleven eten gaat altijd weer in het bakje mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft en of de meegenomen hoeveelheid goed is. Regels wat betreft het meegebrachte eten en drinken: Melk, karnemelk, yoghurtdrink, chocolademelk en sap zijn toegestaan. Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en eventueel fruit , ook een snoepje is toegestaan.Chips en frisdrank daarentegen niet. Wilt u uw kind toch iets lekkers meegeven, denk dan eens aan een stukje kaas, worst of komkommer.

Afmelding

 

Vaste overblijvers dienen bij afwezigheid altijd te worden afgemeld bij de leiding van de TSO.Dit kan zowel telefonisch op nummer 06-30793049, als per e-mail tso@hetkombuis.nl, als op het formulier dat hangt aan de koelkast in de hal. Wij willen graag zeer zorgvuldig omgaan met de zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen. Wanneer een aangemeld kind niet aanwezig is, wordt onmiddellijk achterhaald waar het betreffende kind is. U begrijpt dat het vervelende misverstanden en onnodige zorgen oplevert, wanneer blijkt dat het kind gewoon thuis is, maar niet is afgemeld.

Villa Oranje Graaf Adolfstraat 4 te Barendrecht ( bij tennisvereniging Barendrecht)

Registratienummer landelijk register: 467418810